Zaznacz stronę

OFERTA

OFERTA

 

Działalność firmy Barion Sp. z o.o. polega na

 

  • Kupnie i sprzedaży nieruchomości.

  • Wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi

  • Doradztwie w zakresie prowadzenia działalności

  • Dzierżawie własności intelektualnej z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

  • Działaniach polegających na wspomaganiu prowadzenia działalności gospodarczej